pieperdag2015.jpg

Contributie

Bij het lidmaatschap van de Vereniging Scouting Tarcisius Ede hoort contributie. De contributie wordt onder andere gebruikt voor activiteiten, aanschaf en onderhoud van spelmateriaal en gebouw (de leiding krijgt wel training, maar géén vergoeding). Ook ben je als lid van Scouting Tarcisius automatisch ook lid van de Regio Neder-Veluwe en van Scouting Nederland. Daarmee kun je meedoen met regionale en landelijke activiteiten, ontvang je elk kwartaal het Scouting Magazine en ben je aanvullend verzekerd voor WA en ongevallen.

Zomerkampbijdrage

De Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts gaan elk jaar op zomerkamp. Bij Scouting Tarcisius vinden we het zomerkamp een onlosmakelijk onderdeel (sterker nog: de finale!) van het scoutingseizoen, en dus vinden we het belangrijk dat leden dan meegaan. Daarom wordt een deel van het kampgeld gespreid betaald door een opslag bij de contributie. Op dit moment is dat € 10,00 per kwartaal. Deze contributie-gebonden zomerkampbijdrage wordt niet gerestitueerd als het lid om welke reden dan ook toch niet meegaat met het zomerkamp; dit in verband met gemaakte kosten zoals het vroeg boeken van accommodatie.

Deze contributie-gebonden zomerkampbijdrage is ongeveer één derde van de totale kosten van het jaarlijkse zomerkamp. De rest moet bij werkelijke deelname betaald worden.

Contributie-overzicht

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt per 1 juli 2015:

Speltak

contributie
per kwartaal

contributie
per jaar

Bevers  € 40,00   € 160,00 
Welpen
Scouts
Explorers
Roverscouts
 € 50,00   € 200,00 
Eigenheimers  € 40,00   € 160,00 
OLC    € 60,00 
WOT@    € 35,00 
IJsvogels    € 160,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betaling

De contributie moet vóór de eerste dag van het kwartaal betaald worden. Na aanmelding stuurt de penningmeester een formulier voor machtiging tot automatische incasso. Betaling via automatische incasso garandeert dat het juiste bedrag altijd op tijd betaald wordt, zonder telkens weer gedoe met herinneringen en aanmaningen. De penningmeester stuurt altijd vooraf tijdig een aankondiging. De contributie voor de IJsvogels en Plusscouts (OLC- en WOT@-leden) is per kalenderjaar en wordt vóór januari geïnd.

Bankrekening

IBAN NL15INGB0002998505 t.n.v. Ver Scouting Tarcisius Ede Gld
BIC INGBNL2A

Lidmaatschap opzeggen & contributie

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging moet uiterlijk één maand voor de afloop van het laatste kwartaal van lidmaatschap gebeuren, door middel van het op de hoogte brengen van leiding van de betreffende speltak en de ledenadministratie. De contributie wordt gerekend tot het eind van het kwartaal dat het lid heeft aangegeven voor het laatst te willen meedraaien.

Voorbeeld: wanneer een lid wil stoppen vanaf 1 januari, moet de opzegging vóór 1 december bij de leiding en ledenadministratie bekend zijn. Dan wordt de contributie van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar (vanaf januari) niet meer afgeschreven.

Meer weten over de contributie?

 Kijk dan verder op deze site of neem contact op met de penningmeester of ledenadministratie. Deze pagina wordt regelmatig herzien, laatste update is in januari 2017 geweest.