zokapspeeltuin.jpg

Bestuursleden

Het verenigingsbestuur van Scouting Tarcisius bestaat uit zes mensen. Samen dragen zij er zorg voor dat er op verschillende vlakken structuur is en blijft binnen de vereniging. Het bestuur ondersteunt de leiding in het ondersteunen en bieden van kwaliteit van het scoutingspel. Even voorstellen.

Voorzitter
Loes is aangetreden in december 2014, in functie tot november 2017. Loes is zelf jeugdlid van Tarcisius geweest, later kabouterleiding en groepsbegeleider. Na een tijd niet direct bij de groep betrokken te zijn geweest, is ze nu de voorzitter van onze vereniging.

Penningmeester
Jos is vanaf maart 2017 penningmeester van de vereniging. Hij blijft in principe in functie tot maart 2020. Jos is vader van een jeugdlid, heeft al eerder bijgedragen aan het klusteam tijdens NL Doet.

Groepsbegeleiders
Miranda is sinds januari 2014 groepsbegeleider van Tarcisius. In maart 2017 is zij voor een tweede termijn herkozen, de termijn loopt tot maart 2020. Miranda is jarenlang leiding geweest van het Jeanne d'Arcvendel, en nadat zij hiermee is gestopt, heeft ze de overstap gemaakt naar het groepsbestuur. Miranda is ook nog lid van de OLC.

Mijke is in de groepsraad van maart 2017 gekozen als groepsbegeleider. Dit betekent dat zij tot maart 2020 met Miranda een duofunctie invult. Mijke is leiding geweest bij de Esta's, Rivierbevers en springt nog steeds regelmatig bij als leiding. Mijke is daarnaast nog lid van de OLC, Eigenheimers en zorgt er met anderen samen voor dat ons gebouw een beetje gezellig is ingericht.

Secretaris
Maureen is in december 2015 verkozen als secretaris van de groep, haar termijn loopt tot november 2018. Tot op heden draait ze naast de bestuursfunctie nog wekelijks als leiding bij de Krevelscouts en is lid van de Eigenheimers.

Algemeen bestuurslid 
Jan is algemeen lid van het verenigingsbestuur sinds september 2012. In maart 2016 is hij voor een tweede termijn gekozen, deze termijn loopt tot maart 2019. Jan is ouder van een jeugdlid van Tarcisius, en richt zich in zijn functie vooral op de statuten, het huishoudelijk reglement en heeft zich met de verzekeringen bezig gehouden.