blokhut.jpg

Organisatie

Bij Scouting Tarcisius werken heel veel vrijwilligers op verschillende niveaus samen om het scoutingspel voor de jeugdleden mogelijk te maken. Het meest direct hebben ouders en jeugdleden met de speltakleiding te maken, maar achter de schermen gebeurt een heleboel om dit mogelijk te maken. Naast de leiding staat een heel scala aan anderen: het verenigingsbestuur, de praktijkbegeleider, materiaalbeheerders, gebouwbeheerders, de verhuurcommissie, ledenadministratie, PR-ondersteuning en de stichting ter behartiging van belangen van Scouting Tarcisius Ede. Enig inzicht in dit systeem hopen we te bieden door deze mensen en functies voor te stellen.

In het huishoudelijk reglement en ons waarden en normenboekje hopen we u meer inzicht te geven in de omgangsregels die wij als Scouting Tarcisius hanteren, maar ook bijvoorbeeld hoe de contributie is opgebouwd of aan welke kwaliteitseisen wij vinden dat een leidingteam moet voldoen. Het Huishoudelijk Reglement is in de groepsraad van maart 2017 in zijn totaliteit goedgekeurd. Voor het normen en waardenboekje zijn we als groep nog zoekende naar een meer passende naam, en er is nog een commissie aan het schrijven op basis van input vanuit de kaderleden. Zodra dit boekje af is, is het ook te downloaden.