Groepsbestuur van Scouting Tarcisius Ede

Het groepsbestuur van Scouting Tarcisius bestaat uit ongeveer zes mensen. Samen dragen zij er zorg voor dat er op verschillende vlakken structuur is en blijft binnen de vereniging. Het bestuur ondersteunt de leiding in het bieden van kwaliteit van het scoutingspel. In het Huishoudelijk Reglement wordt uitgelegd wat de verantwoordelijkheden van de functies zijn. Even voorstellen:

Voorzitter: Ben is sinds 18 november 2019 voorzitter en Elisa vice-voorzitter. Ben zijn zoon zit bij de Sioniehorde en daarnaast is hij fanatiek klusser.
Elisa haar zoon zit eveneens bij de Sioniehorde en is al jaren betrokken bij onze vereniging. Tot november 2022 loopt voor beide de termijn.

Secretaris: Bert is in Juni 2020 verkozen als secretaris van de groep. Bert heeft een zoon en een dochter bij Tarcisius en vind het fijn dat hij op deze manier iets kan betekenen voor onze vereniging waarvan zijn kinderen al jaren deel uitmaken.

Penningmeester: Jos is vanaf maart 2017 penningmeester van de vereniging. Hij blijft in principe in functie tot maart 2020. Jos is vader van een jeugdlid, heeft al eerder bijgedragen aan het klusteam tijdens NL Doet.

(Extra) Bestuurslid: Arwen is algemeen lid van het verenigingsbestuur sinds maart 2019. Arwen richt zich in haar functie vooral op de vrijwilligers van onze verenging. Arwen is ook algemeen lid van het bestuur van Scouting Nederland. Binnen de Tarcisius is ze ook leiding bij de Scouts.

Groepsbegeleider: Annamien en Jonne zijn in de groepsraad van november 2019 gekozen als groepsbegeleiders. Annamien is jaren lang leiding geweest bij de Scouts. Ze kent de vereniging en het scoutingleven door en door. Jonne is ook vanaf jongs af aan betrokken bij Scouting. De functie vervullen ze dus samen.